Loonheffingennummer aanvragen voor nieuwe B.V.

Vanaf 2019 ontvangt een nieuwe B.V. met een natuurlijk persoon als aandeelhouder niet meer automatisch een loonheffingennummer (LH-nummer). De Belastingdienst heeft de werkwijze aangepast.


B.V.’s die vanaf 1 april 2018 waren opgericht, ontvingen automatisch een LH-nummer. Vanaf 2019 geldt deze werkwijze niet meer. Voor B.V.’s die zijn opgericht vanaf 1 januari 2019 moet zelf een LH-nummer aangevraagd worden. Hiervoor is het formulier Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever.


Een nieuwe B.V. die een natuurlijk persoon heeft als aandeelhouder maar geen LH-nummer heeft aangevraagd, ontvangt een vragenlijst van de Belastingdienst. Als een natuurlijk persoon aanmerkelijk belanghouder is en werkzaamheden voor de B.V. verricht, geldt de gebruikelijkloonregeling. De B.V. is hiervoor inhoudingsplichtig en moet aangiften loonheffingen indienen.


Bron: Belastingdienst, 10 januari 2019