Corona: de belangrijkste vragen van werkgevers beantwoord

Als werkgever loop je op dit moment tegen allerlei vragen aan. Daarom hieronder een overzicht, ook met de extra maatregelen van vandaag.

Wat doe ik als het aantal opdrachten terugloopt of het werk vermindert?

 

Mijn werk loopt terug. Kan ik mijn werknemers verplichten (betaald of onbetaald) verlof op te nemen? Nee, vragen kan natuurlijk wel.

Mijn werk loopt ten minste 20% terug en dat komt door de uitbraak van het corona virus. Ik heb te weinig werk voor mijn personeel. Wat doe ik? Vraag tijdig werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering voor uw werknemers aan. Zie voor de voorwaarden en aanvraag: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Wat doe ik als het werk zo fors terugloopt dat er ontslag moet volgen? Dan moet er aan de normale vereisten voor ontslag om bedrijfseconomische redenen worden voldaan. Bij werkvermindering moet dan aangetoond worden dat het structureel is, d.w.z. voor ten minste gedurende een periode van een half jaar.

Laat ik mijn werknemers thuiswerken? En als dat niet kan?

 

Ben ik verplicht om werknemers preventief thuis te laten werken? Nee, maar voor werkgevers is dat niet alleen voor Noord-Brabant maar nu voor heel Nederland wel het advies.

Dus bij geen (milde) klachten? Vanaf heden is het advies nu in heel Nederland dus thuiswerken indien mogelijk.

En als werknemer wel (milde) klachten heeft? Dan geldt thuiswerken indien mogelijk, niet alleen meer voor Noord-Brabant maar voor heel Nederland. Bij ergere klachten waardoor je niet kan werken is de werknemer ziek en heeft hij recht op loon. Dan gelden de normale regels bij ziekte.

En de werknemer die milde klachten heeft, niet thuis kan werken maar toch uit voorzorg thuis moet blijven? Het standpunt van werkgeversorganisatie is vooralsnog: er is sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

En de werknemer die geen klachten heeft maar om andere redenen (bijvoorbeeld quarantaine) niet naar het werk kan komen? Ik verwacht dat dit voor rekening van werkgever komt, en dat de werknemer dus recht heeft op volledige loondoorbetaling, ook al is er geen sprake van ziekte.

Mijn werknemer wil niet naar het werk komen/geen contact hebben met collega’s

 

Wat als mijn werknemer preventief thuis wil blijven zonder mijn instemming? Dan heeft de werknemer geen recht op loon. Dit is alleen anders wanneer er gegronde vrees voor besmetting is. En de werkgever natuurlijk de juiste afweging qua risico’s heeft gemaakt.

Mag werknemer weigeren contact te hebben met (Brabantse) collega’s en die geen klachten hebben? Nee, pas als er gegronde vrees voor besmetting is.

Mijn werknemer moet thuis blijven in verband met de sluiting van school/kinderopvang

 

De werknemer is zelf niet ziek. Wat dan? Dan kan werknemer in eerste instantie gebruik maken van verlof: calamiteitenverlof met kort behoud van loon.

En hoe lang duurt dat? Voor korte tijd om de opvang te regelen.

En als dat niet lukt? Dan kan er kortdurend zorgverlof worden opgenomen (bij een zorgtaak) of vakantiedagen/onbetaald verlof in overleg.

Wat nu Nederland ‘op slot’ gaat en bedrijven moeten sluiten?

 

Mijn bedrijf moet sluiten en mijn werknemers kunnen niet thuiswerken, wat dan? Ik verwacht dat dit onder het bedrijfsrisico valt en dat de werknemer recht op loon heeft. Wel kan er werktijdverkorting met een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers worden aangevraagd. Je hebt dan tijdelijk minder loonkosten. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Mijn bedrijf moet sluiten maar een deel van mijn personeel is al ziek. Wat dan? De werknemers die al ziek zijn, komen niet in aanmerking voor de werktijdverkorting en WW-uitkering.

Werktijdverkorting en WW-uitkering

 

Kan ik met de vergunning werktijdverkorting meteen WW-uitkering aanvragen? Nee, dit kan pas na afloop van de vergunning en dus na 6 weken. Vraag daarom tijdig werktijdverkorting aan.

Maar de WW-uitkering bedraagt 70% van het loon toch? Ja, het UWV vergoedt achteraf 70% van het loon over de uren dat het personeel niet werkt tijdens de periode van de vergunning. De werknemers blijven in dienst en krijgen in de meeste gevallen 100% loon doorbetaald.

En wat als de zieke werknemer tijdens de werktijdverkorting periode ziek wordt? Dan loopt de tijdelijke WW-uitkering door.

Vragen? Neem contact met ons op.

Bron: Emmie van de Venn-Koppens – Advocaat arbeidsrecht & privacy, eigenaar EKlegal

Verkoopfacturen maken in Exact Online

Verkoopfacturen aanmaken is een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Je wilt natuurlijk dat dit snel en makkelijk gaat. Gelukkig heb je een factuur snel aangemaakt in Exact Online. De boekhoudkundige verwerking gaat bijna automatisch. Via onderstaande checklist maak je een goede start met factureren.

Snel & makkelijk verkoopfacturen aanmakenGebruik je Exact Online nog niet zo lang of wil je sneller je verkoopfacturen aanmaken? Volg dan deze 9 stappen.

Stap 1
Maak een verkoopfactuur aan via Verkoop > Verkoopfacturen > Aanmaken. Heb je nog geen dagboek aangemaakt, doe dat dan eerst via dit helpdocument.

Stap 2
Zoek je relatie met het vergrootglas (F2) bij de velden ‘besteld door’ en ‘factuur voor’ . Kies voor factuuradres, besteladres, leveradres, bezoekadres al naar gelang waar de factuur naar toe moet.

Klik op afbeelding om deze te vergroten

Tip; je kunt verschillende adressen toevoegen op de relatiekaart via Relaties > Klanten > Overzicht > Klant openen > Tabblad Algemeen > Adressen alles tonen (1). Ook kun je aan het adres een contactpersoon koppelen voor het makkelijk versturen van een e-mail bijvoorbeeld. Bekijk dit helpdocument voor de volledige uitleg.

Klik op afbeelding om deze te vergroten

Stap 3
Kies een orderdatum en omschrijving.

Stap 4
Kies een betalingsconditie zodat je klant weet wanneer hij uiterlijk moet betalen. Via het vergrootglas (F2) maak je een nieuwe betalingsconditie aan of kun je een huidige bewerken. De betalingswijze, zet je op incasso, kas of krediet. Bij de optie incasso, moet je ook een machtiging aanmaken via Financieel > Bank en kas > Betalingen > Machtigingen.

Stap 5
Voeg het artikel of artikelen toe die je klant heeft besteld. Via het vergrootglas of F2 zoek je makkelijk het artikel op of maak een nieuw artikel aan.

Stap 6
Boek de omzet van je verkoopfactuur op je klant of artikel(groep). Dit gaat via Administratienaam > Instellingen > Verkoopfactuur > Omzetrekening klant/artikel. Vul ook de grootboekrekening in bij de artikelgroep, het artikel of de klantkaart.

Stap 7
Koppel een btw-code aan de factuur.

Klik op afbeelding om deze te vergroten

Stap 8
Er zijn verschillende manieren om een factuur definitief af te drukken. Kies voor ‘afdrukken’, ‘document(en) aanmaken’, ‘verzend en volg’ of ‘verzenden gebaseerd op klant’. Kies je voor documenten aanmaken, dan verschijnt een PDF-document. Bij ‘verzenden gebaseerd op klant’ wordt er gekeken naar de voorkeur die op de relatiekaart staat. Bij het afdrukken van meerdere facturen, kijkt het systeem naar de optie ‘Methode voor versturen’ facturen die geselecteerd staat na het bewerken van de relatie.

Stap 9
Selecteer als laatste stap layout en een standaard begeleidend schrijven. Wil je een eigen layout maken, volg dan deze online training van 20 minuten.

Veel succes!

Bron: http://www.onlineondernemen.nl